MULTAX - czyste gazy

Multax Spółka Cywilna jest małą, polską firmą powstałą w 1991 roku.

Firma nasza zajmuje się produkcją czystych gazów i ich mieszanin oraz wykonywaniem instalacji laboratoryjnych, świadczy usługi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych a także udziela wszelkich porad, dotyczących techniki pracy z gazami. Od początku działalności towarzyszą nam koty, których zdjęcia ilustrują stronę.

Posiadamy własny obiekt produkcyjno-magazynowy, laboratorium analityki instrumentalnej oraz flotę samochodów o różnej ładowności.

Według naszego zakładowego systemu kontroli jakości KAŻDA butla gazów czystych jest indywidualnie analizowana pod kątem śladowych zawartości zanieczyszczeń, mieszaniny kontrolujemy metodą chromatografii gazowej. Wyniki analiz są archiwizowane i przechowywane przez cały okres gwarancji gazu.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się nowoczesne mierniki zawartości śladowych ilości tlenu, pary wodnej wyprodukowane przez Systech Instruments, Mitchell Instruments, Buchler oraz trzy chromatografy gazowe SRI z trzema detektorami – płomieniowo-jonizacyjnym, cieplno-przewodnościowym i helowym. Zawartość zanieczyszczeń azotem w argonie i helu oznaczamy analizatorem plazmowym K2001. Pozwala to nam na określenie składu gazów na poziomie milionowych części procenta.

USŁUGI

Instalacje laboratoryjne

gazów czystych i technologicznych

Dobór reduktorów

gazowych

Doradztwo techniczne

Curabitur enim mauris, iaculisvitae felis quis, sollicitudin suscipit quam.

Analizy czystości

 gazów w liniach technologicznych

Specjalistyczny transport

 materiałów niebezpiecznych

Czyste Gazy

KAŻDA butla gazów czystych jest indywidualnie analizowana pod kątem śladowych zawartości zanieczyszczeń, mieszaniny kontrolujemy metodą chromatografii gazowej. Powyższe dane są archiwizowane i przechowywane przez cały okres gwarancji gazu.

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się nowoczesne mierniki zawartości śladowych ilości tlenu, pary wodnej wyprodukowane przez Systech Instruments, Mitchell Instruments, Buchler oraz dwa chromatografy gazowe SRI z trzema detektorami – płomieniowo-jonizacyjnym, cieplno-przewodnościowym i helowym.
Pozwala to nam na określenie składu gazów na poziomie milionowych części procenta. Na sprzedawane gazy udzielamy 12 miesięcy gwarancji jakości.

Firma nasza zajmuje się produkcją czystych gazów i ich mieszanin oraz wykonywaniem instalacji laboratoryjnych, świadczy usługi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych a także udziela wszelkich porad, dotyczących techniki pracy z gazami. Od początku działalności towarzyszą nam koty, których zdjęcia ilustrują stronę.

Mieszaniny

Mieszaniny są sporządzane metodą manometryczną. Tolerancja wykonania w zależności od liczby i stężeń składników wynosi 5-20%. Analizy dokonujemy metodą chromatografii gazowej w odniesieniu do importowanych wzorców z dokładnością 2% względnych.

Oto możliwe składniki mieszanin:

Tlen, azot, argon, hel, wodór, dwutlenek węgla, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne nasycone C1-C8, etylen

  • Nie wykonujemy mieszanin z tlenkami azotu i siarki, siarkowodorem
    i amoniakiem.
  • Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
  • Ciśnienie w butli 10-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli oraz maksymalnych stężeń składników
  • Przyłącze wylotowe zaworu na butli w zależności od rodzaju składników
  • Na wykonane mieszaniny udzielamy 12 miesięcy gwarancji pod warunkiem przechowywania i użytkowania butli w temperaturze pokojowej.