czyste gazy

W ofercie naszej firmy znajdują się następujące gazy:
  • hel

*Hel analizowany czysty minimum 99,999% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, gaz do helowych wykrywaczy nieszczelności
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm, O2<2ppm, CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm, N2<5ppm, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

*Hel techniczny
Zastosowanie: gaz do napełniania balonów
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

  • Argon Ar

*argon minimum 99,999% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, spawalniczy , osłonowy
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm, O2<2 ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm,N2<5ppm, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477) nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

*argon techniczny
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, spawalniczy, atmosfery kontrolowane, wiele rozmaitych innych zastosowań
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

  • Azot N2

*Azot analizowany czysty minimum 99,999% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm, O2<2 ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 10 (W24,32×1/14”, prawy)

*Azot techniczny
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, atmosfery kontrolowane, wiele rozmaitych innych zastosowań
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 10 (W24,32×1/14”, prawy)

*Ciekły azot
Zastosowanie: zamrażanie, krioterapia
Napełniamy przenośne dewary klienta o dowolnej pojemności, napełniamy zbiorniki stacjonarne o pojemności do 600 dm3

  • Tlen O2

*tlen minimum 99,999% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm,N2<5ppm, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 9 (G3/4”)

*tlen techniczny
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, spawalniczy, wiele rozmaitych innych zastosowań
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr nr 9 (G3/8”)

  • Wodór H2

*wodór minimum 99,999% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm, O2<2 ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm,N2<5ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477) nr 1 (W21,80×1/14”, lewy)

*wodór minimum 99,99% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
H2O <10ppm, O2<2 ppm,CnHm<1 ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477) nr 1 (W21,80×1/14”, lewy)

  • Powietrze syntetyczne

Skład: tlen czysty. 21%+/- 1, azot czysty – reszta
Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
H2O <3ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, CO2<0,5ppm,, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Ciśnienie w butli 15-20 MPa w zależności od ciśnienia pracy butli
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 13 (G5/8 wewnętrzny)

  • Dwutlenek węgla CO2

*CO2 minimum 99,995% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny,
Zanieczyszczenia:
H2O <5ppm, O2<2 ppm,CnHm<0,1ppm, CO<0,1ppm, N2<5ppm, H2<1ppm
Dostępne pojemności butli: 2 dm3,3 dm3, 5 dm3, 10 dm3, 40 dm3, 50 dm3
Gaz skroplony, prężność par w temp. 21oC – 5,8MPa
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477) nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

*CO2 spożywczy min 99,99% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, atmosfera beztlenowa
Zanieczyszczenia:
H2O <10ppm, O2<10 ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3
Gaz skroplony, prężność par w temp. 21oC – 5,8MPa
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477) nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

*CO2 techniczny
Zastosowanie: gaz laboratoryjny, spawalniczy, wiele rozmaitych innych zastosowań
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 10 dm3, 40 dm3
Gaz skroplony, prężność par w temp. 21oC – 5,8MPa
Przyłącze wylotowe zaworu na butli wg DIN 477 nr 6 (W21,80×1/14”, prawy)

  • Acetylen C2H2

*Acetylen do spektrometrii minimum 98,5% obj.
Zastosowanie: gaz laboratoryjny,
Zanieczyszczenia:
PH3, H2S<0,02%, powietrze i inne <1,5%
Dostępne pojemności butli: 40 dm3
Gaz rozpuszczony, ciśnienie napełniania przy 21oC 1,7MPa, (5-9 kg)
Przyłącze wylotowe zaworu na butli : jarzmo

*Acetylen techniczny
Zastosowanie: spawalnictwo,
Zanieczyszczenia: nie analizowane
Dostępne pojemności butli: 40 dm3
Gaz rozpuszczony, ciśnienie napełniania przy 21oC 1,7MPa,( 5-9 kg)
Przyłącze wylotowe zaworu na butli : jarzmo

  • Podtlenek azotu N2O minimum 98%

Zastosowanie: gaz laboratoryjny
Zanieczyszczenia:
CO2<300 ppm, CO<5 ppm, NO+NO2<2 ppm, H2O<67 ppm
Dostępne pojemności butli: 10 dm3 (7 kg )
Gaz skroplony, ciśnienie napełniania przy 21oC 5,1 MPa
Przyłącze wylotowe zaworu na butli G3/8